Reglement

Peelandmars Wandeltocht 2022

De Peelandmars Wandeltocht op het voormalig eiland Noord-Beveland is een wandeltocht zonder competitieve elementen. De wandeltocht wordt gehouden op de derde zondag in juni.

De Peelandmars Wandeltocht wordt georganiseerd door Rotaryclub Goes de Bevelanden te Kats. De netto opbrengsten van de wandeltocht komt ten goede aan goede doelen in onze regio.

Start en finish van de Peelandmars Wandeltocht bevinden zich op het festivalterrein van het Eindeloos Eiland Festival (EEF) aan de Galgendijk 2-4, Kortgene

Deelnemers aan de Peelandmars Wandeltocht kunnen kiezen uit vier afstanden:

  • Peelandpad 7 kilometer

  • Peelandtocht 15 kilometer

  • Halfje Peeland 31 kilometer

  • Peelandmars 54 kilometer

De routes van de vier afstanden lopen vanaf het EEF terrein via de openbare weg, bos- en wandelpaden door de gemeente Noord-Beveland.

De starttijden zijn (wijzigingen voorbehouden)  als volgt.

Wandelaars van de 54km starten tussen 6:00 en 6:30 uur.

Wandelaars van de 31km starten tussen 9:00 en 9:30 uur.

Wandelaars van de 7km en 15km starten tussen 10:30 en 11:15 uur.

De laatste controlepost op de 54km wordt om 16:00 uur gesloten. Finishen is mogelijk tot 18:00 uur.
Deelnemers die besluiten de wandeltocht niet te volbrengen dienen zich af te melden bij de organisatie op het festivalterrein.

Voor het deelnemen aan de Peelandmars Wandeltocht is per deelnemer een wandelkaart nodig. Deze wandelkaart kunnen deelnemers bestellen door inschrijving via de website www.peelandmars.nl. Dit kan tot dag voor de Peelandmars Wandeltocht, dus tot 19 juni 2022. Als u heeft besteld en betaald via de website krijgt u een bevestiging. Deze bevestiging moet u afdrukken en als e-ticket meenemen naar de start. U krijgt in ruil voor dit ticket uw wandelkaart.
Wandelkaarten kunnen ook gekocht worden op de dag zelf voor de start op het festivalterrein.
Mocht u onverhoopt niet kunnen starten op 19 juni dan hoeft u zich niet af te melden.

De wandelkaart is ook uw stempelkaart. Bij elke post krijgt de deelnemer een markering op de wandelkaart. Bij inlevering van de volle wandelkaart bij de finish krijgt de deelnemer een herinnering aan de Peelandmars Wandeltocht. Deelnemers met een wandelkaart inclusief toegang tot EEF ontvangen bij de finish een toegangsbewijs tot et festival.

Het parcours is helaas niet ingericht op rolstoelen. Delen van de route gaan over onverharde paden en zijn minder goed begaanbaar.
Het gebruik van wandelstokken, ook voor Nordic Walking, is toegestaan voor zover dit geen overlast veroorzaakt voor andere wandelaars.

Honden mogen ook meelopen, mits kort aangelijnd gedurende de hele wandeling. De hond dient gesocialiseerd te zijn en uitwerpselen van de hond moeten meteen worden opgeruimd.
Afval mag niet op of langs het parcours worden achtergelaten maar dient in de langs de route beschikbare vuilnisbakken te worden gedeponeerd.

Deelname aan de Peelandmars Wandeltocht geschiedt op eigen risico.
Deelname staat open voor iedereen die over een toereikende lichamelijke conditie beschikt om de gekozen afstand te kunnen volbrengen. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel of andere schade door deelnemers of derden geleden door het ontbreken van de benodigde lichamelijke conditie van een deelnemer of anderszins.

Aanwijzingen van de organisatie, politie en verkeersregelaars moeten worden opgevolgd. De Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens zijn tijdens de Peelandmars Wandeltocht van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Verkeersregelaars zijn als zodanig herkenbaar.

De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van bezittingen, noch voor ongevallen, ziekte of overlijden van deelnemers voorafgaand aan, tijdens of na afloop van de Peelandmars Wandeltocht.

De organisatie behoudt zich het recht voor individuen of groepen de (verdere) deelname aan de Peelandmars Wandeltocht te ontzeggen als de (verdere) deelname het goede verloop van de wandeltocht zou kunnen verstoren, zulks geheel en uitsluitend ter beoordeling van de organisatie.

De organisatie behoudt zich het recht voor de route, de start- en/of finishtijden en de start- en/of finishlocatie te wijzigen of de Peelandmars Wandeltocht geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere buitengewone omstandigheden. Er bestaat in dergelijke gevallen geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en/of andere door de deelnemer gemaakte kosten.

Door inschrijving verklaart iedere deelnemer zich bekend en akkoord met dit reglement.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

Rotary Goes – de Bevelanden

Rotaryclub Goes - de Bevelanden is een serviceclub en organiseert de Peelandmars ter ondersteuning van het goede doel.

Aanbevelingen

Met een knipoog naar het verleden, een nieuw wandelevent op Noord-Beveland

Peter Louwman, voorzitter Peelandcommissie

Wandelen voor het goede doel, twee vliegen in één klap.

Marieke van Werkhoven, oud-voorzitter RC-GdB